Het idee

Kort gezegd komt het plan neer op het aanleggen van een passantenhaven op de plek van het Maarse & Kroongebouw met naast die haven (gevarieerde) woningbouw met beschikbaarheid van een eigen ligplaats.

Op de boerderij van van Beijeren komt een horecabestemming.

Het deelgebied Zuid wordt ingericht ten behoeve van winkel- en andere voorzieningen, (zo mogelijk uitbreiding van de) supermarkt en levensloopbestendige starters- / seniorenwoningen.

Zo’n plan is gebaseerd op een duurzame visie op wonen, werken en recreatie, op versterking van de economische structuur en op het creëren van een aantrekkelijk dorpshart!

Doel van het plan is:

- Een Dorpshart te realiseren met een gezellige en gemoedelijke sfeer waar de inwoners graag vertoeven;

- Een versterking van de economische structuur door vergroting van het winkelaanbod, horeca- en andere voorzieningen;

- Een vergroting van de aantrekkingskracht voor niet-inwoners door ontwikkeling van routegebonden recreatie en meer mogelijkheden tot verblijfsrecreatie;

- Een vergroting van de aantrekkingskracht voor inwoners die kunnen profiteren van een versterking van de lokale economie bijv. in de vorm van waardestijging van eigen woningen.