Wat we doen

Met als thema ‘Anders denken anders doen, een verbeterde visie’ komt de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WMDL) met een geheel nieuw plan om tot ontwikkeling van het deelgebied Noord en Zuid in Leimuiden te komen.

Het is een voorstel dat voorziet in een passantenhaven op de plek van het Maarse & Kroon gebouw.

Naast de haven komen grondgebonden woningen die zullen worden verkocht met een eigen ligplaats.

In het Masterplan Leimuiden worden ook de kerk en de school van de gereformeerde gemeente betrokken. Deze gebouwen worden gesloopt en op die vrijgekomen plek komt er een jachthaven met 35 ligplaatsen.

Het plan Zuid voorziet in het slopen van de panden van Paul Berends en op die plek wordt een nieuw gebouw neergezet, met commerciële ruimten (winkels) en daarboven gelegen 6 appartementen.

Verder zullen in overleg met de andere winkeliers en rechthebbenden van bestaande panden gevels worden aangepast, of geheel nieuwbouw worden gerealiseerd.

Het idee

Kort gezegd komt het plan neer op het aanleggen van een passantenhaven op de plek van het Maarse & Kroongebouw met naast die haven (gevarieerde) woningbouw met beschikbaarheid van een eigen ligplaats.

Lees meer