De partners

De Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden voert op dit moment gesprekken met een viertal mogelijke partners die als projectontwikkelaar / investeerders willen / kunnen gaan fungeren.

 

Met hen wordt gesproken over de condities waaronder de uitvoering van de plannen kan plaatsvinden.

 

Op 4 december 2014 vond een nader overleg plaats met de gemeente Kaag en Braassem over de stand van zaken resp. over te nemen vervolgstappen.