Het aanbod

De bouw van een passantenhaven is een onderdeel van het totale bouwplan voor een nieuw Dorpshart in Leimuiden maar is niet het enige onderdeel. Van belang voor de toekomst van Leimuiden is evenzeer de bouw van woningen voor diverse groepen.

 

Dat is ook een essentieel onderdeel van de herinrichting van het Dorpshart, zowel deelgebied Noord als deelgebied Zuid. Het gaat dan om de bouw van:

 

1.  14 gezinswoningen;

2.  15 appartementen waarvan 12 appartementen voor starters;

3.  26 levensloopbestendige (senioren-) woningen.

 

Daarnaast staan extra winkel- en andersoortige (o.a. gezondheids-)voorzieningen gepland.